همه دسته بندی ها
EN

صفحه اصلی>اخبار>اخبار صنعت

داروهای عمومی چیست؟

زمان: 2020-06-15 بازدید : 56

یک داروی عمومی یک داروی عمومی است که به طور مشابه با دارویی با نام تجاری از قبل در بازار به شکل دوز ، ایمنی ، قدرت ، مسیر تجویز ، کیفیت ، ویژگی های عملکرد و استفاده در نظر گرفته شده ایجاد شده است. این شباهتها به اثبات بیوکووالانس کمک می کند ، به این معنی که یک داروی عمومی به همان روش کار می کند و همان مزیت بالینی را با نسخه مارک آن ارائه می دهد. به عبارت دیگر ، شما می توانید یک داروی عمومی به عنوان یک جایگزین مساوی برای همتای نام تجاری خود مصرف کنید.