എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>പൂർത്തിയാക്കിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ>ആൻറിവൈറൽ

റിബാവറിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ 1 മില്ലി: 100 മില്ലിഗ്രാം; 2 മില്ലി: 0.25 ഗ്രാം


സൂചന

റിബാവറിൻ ഇഞ്ച്  

1 മില്ലി: 100 മി.ഗ്രാം;2 മില്ലി: 0.25 ഗ്രാം

ബ്ര rown ൺ ആംപ്യൂൾ


സുതാര്യമായ ആംപ്യൂൾപാക്കേജിംഗ് രൂപകൽപ്പനയും ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കലും നൽകുക.

എല്ലാ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകളും നൽകുക.

സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക.


Inquiry