සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>නිමි Pharma ෂධ නිෂ්පාදන>ප්‍රතිවෛරස්

Ribavirin එන්නත් 1ml:100mg;2ml:0.25g


දර්ශකය

Ribavirin Inj  

1ml:100mg;2ml: 0.25g

දුඹුරු ඇම්පියුලය


විනිවිද පෙනෙන ඇම්පියුලයඇසුරුම් නිර්මාණය සහ අභිරුචිකරණය සැපයීම.

සියලුම ලියාපදිංචි ලේඛන ලබා දෙන්න.

සහයෝගීතාව සාකච්ඡා කිරීමට ඖෂධ බෙදාහරින්නන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු.


Iවිමසුම