සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>නිමි Pharma ෂධ නිෂ්පාදන>හෝර්මෝන

ඩෙක්සමෙතසෝන් සෝඩියම් පොස්පේට් එන්නත් 1ml:4mg; 1ml:5mg;1ml:2mg


දර්ශකය

Dexamethasone Inj 1ml:4mg ; 1ml:5mg;1ml:2mg 


දුඹුරු ඇම්පියුලය


විනිවිද පෙනෙන ඇම්පියුලය
ඇසුරුම් නිර්මාණය සහ අභිරුචිකරණය සැපයීම.


සියලුම ලියාපදිංචි ලේඛන ලබා දෙන්න.


සහයෝගීතාව සාකච්ඡා කිරීමට ඖෂධ බෙදාහරින්නන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු.


Iවිමසුම