සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>පුවත්>කර්මාන්ත පුවත්

මැලේරියාවට හොඳම බෙහෙත

වේලාව: 2021-01-25 පහර: 109

Artesunate for එන්නත් කිරීම යනු antimalarial indicated for the initial treatment of severe malaria in adult and pediatric patients. Treatment of severe malaria with Artesunate for එන්නත් කිරීම should always be followed by a complete treatment course of an appropriate oral antimalarial තන්ත්රය.