සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>නිමි Pharma ෂධ නිෂ්පාදන>විටමින් සහ පෝෂණ

විටමින් C එන්නත් 2ml:0.5g;5ml:1g;2ml:0.25g සැපයුම්කරු


දර්ශකය

Vitamin C Inj 2ml:0.5g;5ml:1g;2ml:0.25g Supplier

දුඹුරු ඇම්පියුලය

විනිවිද පෙනෙන ඇම්පියුලය


Provide packaging design and customization.

Provide all registration documents.

සහයෝගීතාව සාකච්ඡා කිරීමට ඖෂධ බෙදාහරින්නන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

Iවිමසුම