Tất cả danh mục
EN

Trang chủ>Giới thiệu>Giấy chứng nhận

Tổng quan

  • Viên nén Metformin Hydrochloride
  • Thuốc tiêm Betamethasone Natri Phosphate
  • Esomeprazole Sodium dùng để tiêm
  • Mezlocillin Sodium dùng để tiêm
  • Viên nén Salbutamol Sulfate
  • Viên nén Albendazol
  • Viên nén Diclofenac Patassium
  • tiêm axit tranexamic
  • Viên nén tổng hợp Acetaminophen